Documentation & chronology of artist oriented: Dialogs, Announcements, Gallery Shows, Museum Exhibitions, Art Fair Participations, Artist Projects, Studio Visits - inside and outside Vimana

Notes/ Dialogs
published 2023 March 13

Noua verticală în viziunea lui Mihai Chițu

by Calin Nicolae Vasilescu


Lucrarea lui M.C. este năucitor de elegantă și pozitivă. În sfârșit cineva găsește o formă care propune verticalitatea sculpturii fără a putea fi acuzat de modernism falocratic și alte crime împotriva populației nebărbătești a lumii zilelor noastre. 

M.C. propune tija. Subțire, zveltă, vegetală în țâșnirea ei impecabilă, este o soluție care adună de asemenea conotații din lumea undelor și vibrațiilor. Și pentru ademonstra că verticala nu o este o axă sinonimă cu oprimarea celor ce ar fi sortiți unei orizontalități inexorabile, M.C. propune un cuplu de tije. Nu sunt identice, însă aparțin unui cuplu prin minunata lor apropriere. 
În jurul acestui cuplu ascendent se țese cu grație, un dans spiralat de creșteri și legături imponderabile. Se obține un acord susținut al tuturor elementelor în privința acestei înălțări care se afirmă fără a domina, prezentându-se pe sine cu sfială și generozitate. 

M.C. ne demonstrează că monumentalitatea se poate obține și prin alte mijloace decât formele titanice sau materialele pretabile la masivitate. Pozivitatea întregii lucrări apare dintr-o elegantă eliberare a verticalei, însoțind-o cu ecouri și chemări în spirale, adresate către toate direcțiile orbitale, fără a se trasnforma undeva într-o retorică insistentă. Întreg ansamblul emană de altfel și o impresie de rezistență prin flexibilitatea materialului. Materialul își permite această îmbinare și structurare rarefiată iar M/C. cunoaște foarte intim idiosincraziile sale. Ne propune cu toată încrederea zvelteța: rezistența prin eliminarea de surplusuri și promisiuni pentru a cărora onorare trebuie să devenim colosali. 

Elementele metalice nu sunt definitiv sudate între ele. Ele se se alătură, se îmbină ”democratic”, ”tovărășește”, lăsând impresia că lucrarea surprinde o etapă fructuoasă a deliberărilor posibile. Elementele se pot reorienta, se pot răzgândi. Este evident că participă la acest concert al verticalității din proprie convingere, pur și simplu fermecate de cuplul lujeresc pe care îl însoțesc. 

Oricât de patetic, melodramatic ar suna, eu aș intitula această lucrare ”Nuntă în Cer”. 

Călin Vasilescu, 2023