The Exit
from Beauty


2022 April 8 - May 6, Bucharest

Daniel Stancu,
Mihai Chițu &
Genu Berlo

Invited: Ramona Şlug


The Exit from Beauty or Are we self aware of our own actions? 

At the beginning of a new decade in a complex geopolitical context, bringing the artists’ individual works into conversation with one another, yet adapted to the cellular space of the gallery, the show addresses questions of the self and the collective, the personal and the political, “in the spirit” and the interpretation, thought reflection and decision.


The installation and interactive performance of Mihai Chițu is for a moment detaching the audience from reality through the invitation to play and simulation, raising the victim-aggressor relationship and the transgression issue in the foreplane of the consciousness.

Daniel Stancu reiterates questions about the path of acceptance of the Christ image, canonical or personal and custom, acceptance and integration that occurs on many levels, in the proximity of the material, or in the sphere of imagination whereas the sponge, the soap holder and the shower curtain can connect cosmic and natural meaning.

Genu Berlo finds a new context, and maybe in the same spirit, he questions a capacity to gaze beyond image, beyond the mental, yet getting hold of the articulation between materiality, expression and the sublime depicted by his predecessors.
-(n+1) group

Iesirea din Frumos sau Da, faci! Da' știi ce faci?

La un început de deceniu cu contexte geopolitice complexe, aducând în dialog reciproc opere din colecția celor trei artiști, expoziția adresează întrebări despre sine și colectivitate, personal și politic, despre “în spirit” și interpretare, reflectare și decizie.

Instalatia si performanceul lui Mihai Chitu pentru moment decuplează audiența de la realitate printr-o invitație la simulare și joc, ridicând relația victimă-agresor, și în mod evident problema transgresiunii, în prim-planul conștiinței.

Daniel Stancu reiterează întrebări despre demersul acceptării imaginii Hristice, canonică sau personalizată, acceptare și integrare ce se întâmplă pe mai multe nivele, în proximitatea materială, sau în sfera imaginatiei unde săpuniera, buretele și perdeaua de duș pot căpăta legături cosmice, naturale.

Genu Berlo regăsește un nou context, și poate în același spirit, chestionează capacitatea de a privi dincolo de imagine, dincolo de planul mental, ințelegând si articulând materia și expresia la sublimul pictat de predecesorii săi.
-(n+1) group